ادبیات 255 خبر

خودسانسوری گریبان کتاب‌خوانی ایرانیان را گرفته است؛

سعید چوبک به‌عنوان مدیر انتشارات سرای بامداد، تلاش کرده است که نقش مؤثری در حوزه‌های فرهنگی باهمستان تورنتو داشته باشد. چوبک در بوشهر به دنیا آمده و پدرش هم در زمان حکومت پهلوی، در حوزه انتشارات و روزنامه‌نگاری فعال بوده است.