فرهنگ و هنر 166 خبر

طعم و بوی «اولین جمعه‌ها» شما را به سفرهای دور در سراسر جهان می‌برد

این جشنواره همچنین فرصتی برای برنامه‌های موسیقی و هنری است که برگزارکنندگان این رویداد با همکاری جوامع فرهنگی حاضر در مونترال ارائه می‌کنند. این برنامه‌ها که از تنوع زیادی هم برخوردارند، شما را به رقصیدن با ریتم موسیقی قومیت‌های مختلف دعوت می‌کند.