فرهنگ و هنر 123 خبر

«گربه» در «بن بست»

در این جستار مروری سریع داریم بر فیلم کوتاه انیمیشن «گربه» (به نویسندگی و کارگردانی مری آپیک) و اندکی از زندگی پرفرازونشیب او را بازگو می‌کنیم. امیدوارم این زندگی پرفرازونشیب که اکنون دوباره درخشیدن گرفته است درسی برای همه‌ی هنرمندانی باشد که راه دشوار مهاجرت را در پی‌ گرفتند تا صلیب شرافت بر دوش کشند و تاج خار مشقت بر سر نهند و از یوغ ابلیس رهایی یابند.