فرهنگ و هنر 123 خبر

آموزش و جنگِ سردِ فرهنگی در ایران و خاورمیانه

«برنامه کتاب فرانکلین»، یکی از جدی‌ترین پروژه‌‌های جنگ سردِ فرهنگی ایالات متحده در ایران و خاورمیانه، موضوع تازه‌ترین اثر دکتر مهدی گنجوی است که به تازگی توسط زهرا طاهری به فارسی ترجمه و در ایران منتشر شده است. عنوان فارسی این اثر «برنامه کتاب فرانکلین در ایران» است با تیتر دومِ «آموزش و جنگِ سردِ فرهنگی در خاورمیانه».