فرهنگ و هنر 166 خبر

یادداشت محمد یعقوبی درباره نمایش‌های هیولا و بی صدا

نمایش بی‌صدا نوشته‌ی پیام سعیدی‌ست. اگر کاری دیگر هم از او ندیده باشید با دیدن همین اجرا مجاب خواهید شد نویسنده‌ای تواناست و کارگردان نمایش گلی زارعی هم هنرش کم‌تر از نویسنده‌ نیست. بی‌صدا نمایشی سیاسی‌ست و کارگردان هوش‌مندانه از توان اجرای زنده‌ و حضور ما تماشاگران بهره برده به کنش‌گری دعوت‌مان می‌کند.

کانون کتاب تورنتو برگزار می‌کند: معرفی «کافه پرنده آبی» از خاطره شیبانی و «درخت نام اوست» از سپیده رشنو
کانون کتاب تورنتو برگزار می‌کند: معرفی «کافه پرنده آبی» از خاطره شیبانی و «درخت نام اوست» از سپیده رشنو

در این نشست دو کتاب، رمان «کافه پرنده آبی» از دکتر خاطره شیبانی و مجموعه شعر «درخت نام اوست» از سپید...