فرهنگ و هنر 123 خبر

مهدی شیرزاد، فیلمنامه‌نویس با تبعید خودخواسته در تورنتو ساکن شد

مهدی شیرازد که دقیقا هم‌سن جمهوری اسلامی است و فعالیت‌ هنری‌اش را با سریال‌های صداوسیما شروع کرده بود، همزمان با ۴۴ سالگی نظام، در فروردین ۱۴۰۲، کشور را ترک کرد. این درحالی است که او ما‌ه‌ها پیش عطای کار با تلویزیون و سینمای ج.ا. را به لقایش بخشیده بود.