فرهنگ و هنر 123 خبر

پریسا کریم مولان، از اجراهای پنهانی ایران تا صحنه‌های کانادا

پریسا کریم مولان درباره کارش در ایران می‌گوید که باید این موسیقی را به ناچار به زیرزمین و جاهای پنهان برد و این که چگونه او، در جلوی آینه با تصور صحنه و جمعیت مخاطبان مشتاق، تمرین می‌کرده است. او همچنین از آمدنش به مونترال در سال ۲۰۱۷ و این که چگونه بالاخره توانسته خلاقانه اوج بگیرد.