ادبیات 858 خبر

جایزه داستان کوتاه هفته برندگان خود را معرفی کرد

فرشته احمدی، دبیر جایزه داستان کوتاه هفته، درباره چگونگی راه‌اندازی این جایزه و اهمیت پرداختن به داستان سخن گفت و تاکید کرد که این جایزه می‌کوشد تا داستان کوتاه ایرانی را ورای مرزها و سانسور ارتقا بخشد.