ادبیات 255 خبر

درباره‌ی «داستان چگونه کار می‌کند» نوشته جیمز وود

کتاب «داستان چگونه کار می‌کند» نوشته‌ی جیمز وود به‌تازگی با ترجمه‌ی من توسط نشر اریش در تهران منتشر شده است. در اینجا من قصد پرداختن به چگونگی ترجمه را ندارم؛ در عوض می‌خواهم به‌طور اجمالی به برخی از مقوله‌ها اشاره کنم که وود در توصیف هنر داستان‌نویسی به تفصيل توضیحشان داده است.