خبرهای نویسنده


پیام روشنایی

در زمانه‌ای که در ایران استعدادها یکی پس از دیگری به خاک می‌افتند و جایگزینی هم ندارند، باید قدر استعدادهای زنده و فعال و درعین‌حال فراموش‌شده یا قدرنادیده را دانست. یکی از آن استعدادهای درخشان حوزه‌ی ادب و هنر، «مروا نبیلی‌« است (۱۳۲۰ تهران)، شاعر، بازیگر سینما و تئاتر، کارگردان، مستندساز و بالرین.