ادبیات کانادا 66 خبر

رونمایی کتاب پرفروش عصر سکولار با حضور مترجم در تورنتو

چارلز تیلور، یکی از تاثیرگذارترین فیلسوفان زنده‌ی جهان است. او را فیلسوف فیلسوفان نیز  نامیده اند. کتاب «عصر سکولار» او که در باره تاریخ تحول جوامع سکولار نوشته شده است یکی ار منابع معتبر در زمینه سیر تحول و دگردیسی نظامهای سکولار است. رابرت بللا استاد جامعه شناسی دانشگاه کالیفرنیا در برکلی میگوید: ٌٰٔ"کتاب عصر سکولار یکی از مهمترین کتابهایی است که در زندگی من نوشته شده است".