دیدگاه 8 خبر

تریبون آزاد: دروغ و فریب، ابزار اصلی رژیم اسلامی از آغاز تا امروز

با کشته شدن قاسم سلیمانی که نقش هماهنگ‌کننده نیرو‌های ضد اسرائیلی را در منطقه بازی می‌کرد، ایران عملاً در منطقه دیگر نقش تأثیرگذار خود را از دست داد و شعار اگر در سوریه نجنگیم باید در مرزهایمان بجنگیم به فراموشی سپرده‌شده.