هنرمندان ایرانی در کانادا 46 خبر

برای ساخت جواهرات از مردم فردریکتون الهام می‌گیرم

جواهرساز ایرانی ساکن کانادا می‌گوید: «از طبیعت و فرهنگ خود الهام می‌گیرم و آن‌ها را با عشق و صداقت ترکیب و تمام تلاشم را می‌کنم تا قطعاتی معنادار بسازم. معتقدم که انرژی عشق من از جواهراتم عبور می‌کند و وقتی مردم از آن‌ها استفاده می‌کنند یا آن‌ها را دارند، می‌توانند آرامش و حس مثبت را احساس کنند.»