هنرمندان ایرانی در کانادا 59 خبر

ابتکار خواهران ایرانی در کانادا: اعتراض به سرکوب جمهوری اسلامی با زبان هنر

شمیم و شیما آقا امینی‌ها می‌گویند که هنرمندان داخل ایران نمی‌توانند از طریق آثار هنری خود به جمهوری اسلامی اعتراض کنند و با زبان هنر، اظهارنظر سیاسی داشته باشند. آنها می‌گویند حالا که در کانادا هستند، راهی پیدا کرده‌اند که با زبان هنر، نارضایتی خود را از رژیم اسلامی حاکم بر ایران، اعلام کنند.