بنیاد پریا 7 خبر

روشنایی جهان را آفرید

این دو کتاب به زبانی ساده و روان به نگارش درآمده‌اند تا برای تمام دوستداران اسطوره‌های ایرانی درک پذیر باشند. از دیگر ویژگی‌های این کتاب‌ها، پانوشت‌هایی ست که پژوهشگران و دوستداران ادبیات باستانی و فرهنگ پارسی را راهنمایی می‌کند تا به دنیای اسطوره‌ای فراتر از روایت کتاب‌ها دست یابند.