بازار مسکن کانادا 29 خبر

روایت ایرانیان کانادا از بحران بی‌سابقه مسکن

گروهی از کاربران ایرانی گفته‌اند که تورم مسکن در کانادا ربطی به مهاجران و خرید خانه از سوی آنها ندارد و به اعتقاد آنها، سوء مدیریت بازار مسکن، عامل افزایش قیمت‌هاست.