ادبیات ایران 337 خبر

فراخوانِ‌ دومین دوره‌ی جایزه داستان کوتاه هفته - ۲۰۲۴

این جایزه مفتخر است که در اولین سال برگزاری‌اش با دریافت بیش از ۱۰۰۰ داستان کوتاه از نویسندگان فارسی‌زبان سراسر دنیا، توانست مشوقی باشد برای نگارش داستان‌هایی بدون سانسور که وضعیت جهان معاصر و بخصوص ایرانِ حال حاضر را ترسیم می‌کنند.