چهره‌های ایرانی در کانادا 48 خبر

جوانان کمپ ترک اعتیاد لنگرود، زنده در آتش بی‌تدبیری سوختند!

آتنا دائمی، فعال حقوق بشر در کانادا نوشته است: «اکثر زندانیان جرائم مواد مخدر حداقل یک بار تجربه بستری شدن در کمپ‌های ترک اعتیاد را داشتند و همیشه از رفتارهای نامناسب و شیوه‌های غیراصولی برای ترک اعتیاد سخن می‌گفتند.»