اخبار کانادا 1,525 خبر

حفظ تخفیف‌های فدرال برای خرید خودروهای برقی در بودجه ۲۰۲۴

در بودجه جدید فدرال پیشنهاد شده است تا ۶۰۷.۹ میلیون دلار طی دو سال و از سال ۲۰۲۴ تحت عنوان برنامه تشویقی برای خرید خودروهای بدون آلایندگی به حمل و نقل کانادا پرداخت شود.