اخبار کانادا 961 خبر

زنگ خطر در کبک؛ افزایش خروج داوطلبانه کارمندان از دولت

شمار فزاینده کارکنان بخش دولتی کبک که عطای کار کردن برای دولت استانی را به لقایش می‌بخشند، واقعا نگران‌کننده شده و در برخی وزارت‌خانه‌ها مثل وزارت آموزش به ۲۰ درصد نزدیک شده است.