اخبار کانادا 1,645 خبر

چالش‌های ایرانیان برای انتقال حیوان خانگی به کانادا

اگر یک مامور مرزی کانادا تشخیص دهد که حیوان خانگی‌تان چندان در وضعیت سلامت به سر نمی‌برد و باید بررسی بیشتری روی سلامت آن حیوان انجام شود، در آن صورت آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا موظف به بررسی بیشتر وضعیت سلامت آن حیوان خانگی خواهد بود که همین بررسی بیشتر می‌تواند هزینه‌هایی را به صاحب حیوان خانگی، تحمیل کند.