خبرهای نویسنده


با «ایتالیای کوچک» در مونترال بزرگ بیشتر آشنا شوید

محله ایتالیای کوچک (Piccola Italia یا Petite-Italie) واقع در بخش شمالی Mile End نام خود را مدیون ورود و استقرار گسترده مهاجران ایتالیایی در این گوشه از مونترال در آغاز قرن بیستم است. وجود رستوران‌ها، کافه‌ها و قنادی‌های متعدد و متنوع این نقطه از مونترال را به محله‌ای چند فرهنگی و ایستگاهی برای خوش‌خوراک‌ها تبدیل کرده است.