کشتار زندانیان در ایران 5 خبر

چرا تعریف خبر مهم ازنظر کانادایی‌ها و ایرانی‌ها متفاوت است؟

گروهی از کاربران ایرانی در کانادا هم گفته‌اند، برخی اخباری که در کانادا داغ می‌شود، ازنظرشان اخباری حاشیه‌ای و نه‌چندان مهم است، زیرا روزانه خبرهای جدی‌تری مثل خبر اعدام و زندانی کردن مخالفان جمهوری اسلامی به گوششان می‌خورد که در کانادا چنین جنس حوادث و اخباری، اتفاق نمی‌افتد.