معرفی کتاب 275 خبر

رونمایی کتاب شب سیاه و مرغان خاکسترنشین اثر رامین احمدی

رامین احمدی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر ادیبان ایرانی آن دوره از رمانتیسم آلمانی، به ویژگی‌های این جریان فکری اشاره کرد و دلایل رشد و گسترش آن در میان ادیبان ایرانی را تبیین کرد.