جامعه ایرانیان کبک سیتی 15 خبر

کبک همچنان برای متقاضیان مهاجرت جذاب است

تقریباً دوسوم (۶۲.۸٪) افرادی که در آریما برای مهاجرت به کبک ابراز علاقه کرده‌اند، جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله هستند. بیش از ۷ نفر از هر ۱۰ متقاضی (۷۱.۹٪) مرد هستند. تقریباً نیمی از این افراد مدرک دانشگاهی دارند. ۲۹.۵ درصد آن‌ها مدرک لیسانس و حدود ۱۹ درصد بالای لیسانس هستند. حدود ۱ نفر از هر ۱۰ متقاضی (۹.۶٪) دارای سمت مدیریت ارشد هستند.