پرونده هفته 27 خبر

تیم ملی فوتبال ایران، چطور «تیم جمهوری اسلامی» شد؟

برای اولین بار در تاریخ تیم ایران بدون شادی و حمایت مردمی در مسابقات جام جهانی حضور پیدا کرده است. این امر نتایج خود را در اولین مسابقه نشان داد: تیم ملی زمین را به حریف واگذار کرد و در مجموع شش گل از حریف خورد.