هفته.تی.وی 80 خبر

اجرای هنری جمعی از ایرانیان مونترال در حمایت از توماج صالحی

حلقه اتحاد جوانان ایران در توضیح این اجرا گفته است: «توماج صالحی همچون دیگر زندانیان سیاسی، نمادی است از مقاومت و ایستادگی در مقابل ظلم و ستم جمهوری اسلامی. قهرمان تولدت مبارک. ما هیچ‌یک از شما را فراموش نمی‌کنیم.»