زندگی در کانادا 19 خبر

برای داشتن یک زندگی بی‌دغدغه در کانادا باید چقدر درآمد داشت؟

برخی کاربران گفته‌اند که تعریف زندگی راحت و بی‌دغدغه ازنظر افراد مختلف، متفاوت است. به اعتقاد آنها، تعریف درآمد خوب، نسبت به سطح انتظارات و سبک زندگی آدم‌ها کاملاً متفاوت است.