نرخ بهره در کانادا 14 خبر

تحلیلگران می‌گویند کاهش نرخ بهره زودتر و سریع‌تر از انتظار خواهد بود

در شرایطی که رئیس بانک کانادا تأکید کرده که نرخ بهره به‌اندازه کافی افزایش یافته و کارشناسان عالی‌ترین نهاد مالی کشور می‌گویند نرخ‌های فعلی بهره احتمالاً برای کنترل تورم کافی خواهد بود، برخی از اقتصاددانان می‌گویند کاهش نرخ بهره زودتر و سریع‌تر از انتظار خواهد بود و حتی شاید طی یک سال و نیم آینده شاهد کاهش ۳ درصدی آن باشیم.