فعال مدنی در کانادا 4 خبر

ایمنی و امنیت ایرانیانِ کانادا در خطر است

جمعی از فعالین سیاسی، مدنی، اساتید دانشگاه و نویسندگان سرشناسِ ایرانی ساکن کانادا به تازگی نامه‌ای را خطاب به جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا نوشته‌اند و نگرانی خود را از حضور عوامل رژیم اسلامی ایران در داخل کانادا اعلام و خواستار شناسایی و برخورد با آن‌ها شده اند.