دولت کانادا 50 خبر

مالیات بر عایدی سرمایه شامل تابلوی نقاشی و حتی قبر هم می‌شود!

در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه باید بدانید که هر چیزی را که به‌قصد سود می‌فروشید، مشمول این نوع مالیات خواهد شد. البته در این بین، استثناهایی هم وجود دارد. مثلاً خانه اول افراد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد شد.