جمهوری اسلامی 96 خبر

روایت مهاجرت دسته‌جمعی استاد و دانشجویان ایرانی به کانادا!

برخی کاربران، سیاست‌های جمهوری اسلامی را مقصر فرار مغزها می‌دانند و می‌گویند که اگر در ایران به علم و تخصص بها داده می‌شد و شایسته‌سالاری وجود داشت، شاهد سیل عظیم مهاجرت نخبگان ایرانی نبودیم.