ایرانیان مونترال 72 خبر

پرواز افشین اصغرزاده به‌سوی قله‌ی اورست

افشین اصغرزاده اکنون در راه است پرچم سه رنگ ایران را بر فراز سه قله از ۱۴ قله‌ی هدف برافرازد. این کوهنورد ایرانی ساکن مونترال، ۱۰ آوریل، پیش از پروازش به نپال، از فرودگاه مونترال، گفت‌وگویی با هفته داشت.