مهاجرت 187 خبر

جمعیت انتاریو با سرعتی تاریخی در حال رشد، ساخت مسکن با سرعت لاکپشتی در حال حرکت

کارشناسان همچنان درباره بحران مسکن در تورنتو هشدار می‌دهند و می‌گویند بحران مسکن در تورنتو، تازه وارد و قدیمی نمی‌شناسد و کار را به جایی رسانده که بسیاری شهر تورنتو را ترک می‌کنند. آن‌ها پیش بینی می‌کنند در نهایت پوسته نازکی از استعداد و جنب و جوش برای این شهر باقی بماند و مشکلات تازه‌ای را پیش بیاورد.