مهاجرت 187 خبر

جذب مهاجران بیشتر در کانادا: شتاب‌دهنده توسعه یا عامل تورم و کاهش دستمزد؟

گروهی از کاربران ایرانی گفته‌اند که کانادا باید میزان جذب مهاجران را کاهش دهد تا تورم را کنترل کند. در مقابل، مخالفان گفته‌اند که تورم اخیر در کانادا، اصلا ربطی به میزان جذب مهاجر ندارد.