اخبار اتاوا 29 خبر

شوکه شدن ۴۰ صاحب‌خانه‌ در انتاریو از صورتحساب ۶۰۰ هزار دلاری تعمیرات خانه

تعمیرات و بازسازی مجتمع‌های مسکونی در منطقه کاتیماویک کاناتا در اتاوا قرار است ۳۰ ژوئن، انجام شود و مبلغ بدهی هر مالک برای تعمیرات مجتمع مسکونی نیز به متراژ آن واحد ارتباط دارد.