کبک سیتی 8 خبر

پول‌های هنگفت، پزشکان کبکی را به سمت مراقبت‌های زیبایی کشانده است

اشتیاق پزشکان برای درمان‌های زیبایی طی سه سال گذشته در استان کبک پنج برابر شده است. این گرایش به‌سرعت در حال رشد قطعاً عوارض پزشکی زیادی ایجاد می‌کند و نگرانی‌ها درباره سلامت و ایمنی بیمار را تشدید می‌کند.