مهاجران در مونترال 8 خبر

کبک همچنان برای متقاضیان مهاجرت جذاب است

تقریباً دوسوم (۶۲.۸٪) افرادی که در آریما برای مهاجرت به کبک ابراز علاقه کرده‌اند، جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله هستند. بیش از ۷ نفر از هر ۱۰ متقاضی (۷۱.۹٪) مرد هستند. تقریباً نیمی از این افراد مدرک دانشگاهی دارند. ۲۹.۵ درصد آن‌ها مدرک لیسانس و حدود ۱۹ درصد بالای لیسانس هستند. حدود ۱ نفر از هر ۱۰ متقاضی (۹.۶٪) دارای سمت مدیریت ارشد هستند.