شهرداری مونترال 35 خبر

امکان دسترسی به مترو مونترال با استفاده از موبایل از تابستان ۲۰۲۵

کاربران شبکه حمل و نقل عمومی می‌توانند از تابستان آینده کارت اوپوس را روی موبایل خود استفاده کنند اما باز هم امکان پرداخت مستقیم با تلفن را نخواهند داشت.