سرقت در کانادا 4 خبر

حمله به یک جواهرفروشی ایرانی در روز روشن و در پلازای ایرانیان تورنتو

شاهد یک دزدی بودن همیشه ترسناک و میخکوب کننده است. حالا شاهد یک دزدی باشید در تورنتو و در روز روشن و از یک جواهرفروشی، آن هم در نورث یورک! صبر کنید، خبر تمام نشده، چون این دزدی از یک جواهرفروشیِ ایرانی بوده است.