زبان مادری 1 خبر

ارزش زبان مادری؛ از قلم شاعر تا زبان یک زن خشونت دیده

روز ۲۱ فبروری از طرف یونسکو به‌عنوان روز جهانی زبان مادری شناخته شده است گفته می‌شود که نام‌گذاری این روز در کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۹ به‌منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده است.