بانک مرکزی کانادا 15 خبر

کانادایی‌ها تمایلی به ارز دیجیتال ندارند

کانادایی‌ها هم مثل مردم دیگر کشورهای جهان روز به روز کمتر از پول نقد استفاده می‌کنند با این حال هنوز به داشتن پول دیجیتال تمایل چندانی نشان نداده‌اند و نمی‌خواهند استفاده از اسکناس‌هایی را که ارزش آن‌ها همچنان از طرف بانک مرکزی تضمین می‌شود، کنار بگذارند.