ترودو با بررسی اسناد محرمانه مداخله خارجی در انتخابات موافقت کرد

دفتر نخست وزیری این خبر را امروز به سی بی‌سی نیوز داده است: « کمیته امنیت ملی و اطلاعات نمایندگان مجلس (NSICOP) و آژانس بررسی امنیت ملی و اطلاعات، اسناد محرمانه مداخله خارجی در انتخابات کانادا را بررسی می‌کنند.»

طبق اعلام دفتر نخست وزیری «کمیته امنیت ملی و اطلاعات نمایندگان مجلس (NSICOP) و آژانس بررسی امنیت ملی و اطلاعات، اسناد محرمانه مداخله خارجی در انتخابات کانادا را بررسی می‌کنند.»

به گزارش هفته، این دو آژانس تاکنون اجازه بررسی اسناد کابینه را نداشتند.

 اما حالا موظف شده‌اند آنچه را که دولت لیبرال و آژانس‌های امنیت ملی در مورد دخالت خارجی در دو انتخابات اخیر کانادا می‌دانستند و اینکه از چه زمانی این موضوع را فهمیده بودند، بررسی کنند.

دیوید جانستون، گزارشگر ویژه دولت در امور مداخله خارجی این اسناد را تهیه کرده بود.

دولت فدرال در ماه مارس، جانستون را به عنوان گزارشگر ویژه مداخله خارجی و در پاسخ به یک سری اطلاعات درز پیدا کرده در رسانه‌ها درباره دخالت دولت چین در دو انتخابات فدرال گذشته، منصوب کرد.

تا پیش از این، هر دو آژانس بررسی امنیت ملی، معمولاً با دیواری از محرمانه بودن (اسرار) کابینه روبرو بودند.

به نظر می‌رسد، ترودو این تصمیم را با بالا گرفتن انتقادها به دولتش به دلیل پنهان کردن چنین سوابقی، گرفته است.

 

منبع

ارسال نظرات