فرهنگ و هنر 123 خبر

تانگو در بهشت و تلاطم ذهنی یک دختر مسیحی

احسان لسانی جوان فرهنگ دوستی است که به‌واسطهٔ سفر مصطفی مستور به کانادا و مونترآل (که احسان نیز در آن نقش داشته)، برای هفته فرصت مغتنمی بود تا با او دربارهٔ کار و کارنامه‌اش، به گفت‌وگو بنشینم.