طبیعت و جامعه 191 خبر

چه نظریه‌های توطئه‌ای در کانادا رایج است: از صاف بودن زمین تا تماس با فرازمینی‌ها

محبوب‌ترین نظریه‌ی به‌اصطلاح توطئه در میان کانادایی‌ها و آمریکایی‌ها، این باور بود که رسانه‌های جریان اصلی اطلاعات را با دست‌کاری منتشر می‌کنند. ۵۵ درصد از پاسخ‌دهندگان کانادایی و ۶۷ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند که چنین است و ۱۰ درصد از کانادایی‌ها هم گفتند که چیزی در این باره نمی‌دانند.