طبیعت و جامعه 65 خبر

دکتر شهاب شیوایی: این رویای من است که دوباره پزشک باشم

داستان شهاب به مانند ماجرای هزاران متخصص مراقبتهای بهداشتی آموزش‌دیده‌ی بین‌المللی است که نداشتن تجربه‌ی کار کانادایی مانع ورود آنها به سیستم مراقبتهای بهداشتی کانادا شده است.