دانش و اندیشه 6 خبر

زندگی ابدی از لحاظ تئوری غیرممکن نیست

بر اساس نتایج مطالعه‌ای که هفته پیش منتشر شد، انسان‌ها احتمالا می‌توانند تا ۱۳۰ سال یا حتی بیشتر عمر کنند هر چند امکان چنین اتفاقی بسیار ناچیز است. درست مثل روزگاران دور، در دوره ما نیز مسئله حداکثر طول عمر انسان یک موضوع بحث بسیار جالب است. در مطالعاتی که اخیرا دراین‌باره صورت گرفته حداکثر عمر انسان را تا ۱۵۰ سال تعیین کرده‌اند اما برخی مطالعات گامی جلوتر رفته و اساسا محدودیت سن بشر را منتفی می‌دانند.