پلیس کانادا 7 خبر

دادگاه: مامور سابق کانادایی برای جمهوری اسلامی جاسوسی کرده

دادستان‌ها استدلال کردند که اورتیس نه‌تنها اطلاعاتی را در اختیار مجرمان بین‌المللی و پول‌شویی‌های مرتبط با ایران قرار داده، بلکه پرونده‌های طبقه‌بندی‌شده‌ای را نیز در اختیار داشته که موردتوجه کشورهای خارجی بوده و او در آستانه‌ی به اشتراک گذاشتن آنها دستگیری شده است.