مهاجرت به کانادا 153 خبر

حواشی زندگی سیاسی سمیه ثابت‌قدم؛ از عضویت در شورای شهر زنجان تا حضور در کانادا

ثابت‌قدم که هم‌اکنون مقیم کانادا است، اتهام‌ها علیه خودش را نپذیرفته و گفته که اگرچه در ساختار قدرت بوده، اما ورودش به شورای شهر زنجان، تصادفی بوده، زیرا مسئولان فکر می‌کردند که او پایگاه رای ندارد، اما بعد از پیروزی در انتخابات، غافلگیر شده‌اند.