صنعت داروسازی در کانادا 5 خبر

آیا «سوپر پچ» واقعاً دوای همه دردهاست؟

ژان فرانسوا دگانیه، رئیس سازمان داروسازان کبک، این تبلیغات و واکنش‌ها را بسیار نگران‌کننده می‌داند و بیم آن دارد که برخی افراد بیمار، با روی آوردن به این محصولات که مورد تائید وزارت بهداشت کانادا و سازمان غذا و داروی آمریکا نیست، روند درمان خود را متوقف کنند. لازم است که برای فروش و استفاده از این دارونماها مقررات جدی‌تری وضع شود.