زلزله خاورمیانه 2 خبر

اجمل نیک‌زاد: دیدن جسد خواهرم در آن مدرسه از طاقت خارج بود

اجمل نیک‌زاد: «قیامت را به چشم و سر مشاهده کردم. ساعت یازده شب یکشنبه ۵ فبروری توسط یکی از دوستانم از به‌وقوع‌پیوستن زمین‌لرزه ترکیه اطلاع حاصل کردم و به فامیلم زنگ زدم. اما جوابی دریافت نکردم. به پریشانی زیاد تکت طیاره گرفتم و از شهر کلگری به تورنتو و از آنجا به استانبول و از استانبول به غازی آنتپ و بالاخره روز چهارشنبه به شهر قهرمان‌ ماراش رسیدم.»