استان کبک 81 خبر

آیا دولت کانادا با حمایت از زبان انگلیسی در کبک، زبان فرانسوی را تضعیف می‎کند؟

طی سه دهه اخیر و مشخصاً از سال ۱۹۹۵ تاکنون دولت فدرال کانادا بیش از دو میلیارد دلار برای حمایت از پویایی زبان انگلیسی در کبک هزینه کرده است. به‌رغم تضعیف زبان فرانسوی در استان کبک و انتقاداتی که از این سیاست دولت فدرال مطرح است، اتاوا نه‌تنها قصد کنار گذاشتن این رویکرد خود را ندارد بلکه در نظر دارد طی پنج سال آینده بیش از ۸۰۰ میلیون دلار دیگر برای حمایت از انگلیسی در استان زیبا سرمایه‌گذاری کند.