استان کبک 128 خبر

پروژه عظیم هیدروکبک برای ایجاد ۵۰۰۰ کیلومتر خط جدید انتقال برق

هزینه این پروژه عظیم فقط برای خطوط انتقال جدید برق بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. هیدروکبک برای تحقق این پروژه به حدود ۲۰ درصد کل کارگران بخش ساخت و ساز استان نیاز دارد.