۷۲ درصد هزینه ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت در کبک را اتاوا می‌پردازد

۷۲ درصد هزینه ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت در کبک را اتاوا می‌پردازد

در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۳، کبک ۳۷۴ میلیون دلار برای ساخت، نوسازی یا خرید مسکن اجتماعی جدید و مقرون به صرفه سرمایه‌گذاری کرد.

 

 

شاید عجیب به نظر برسد اما درست در شرایطی که دولت فدرال بابت بحران مسکن به‌شدت موردانتقاد است، تقریباً سه‌چهارم هزینه‌های ساخت مسکن اجتماعی و مقرون به صرفه در کبک را اتاوا پرداخت می‌کند.

در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۳، دولت کبک ۳۷۴ میلیون دلار از اعتبارات خود را برای تأمین مالی ساخت، نوسازی یا خرید مسکن اجتماعی جدید و مقرون به صرفه سرمایه‌گذاری کرد اما در همین مدت دولت فدرال از طریق حدود ۱۰ برنامه در کبک ۹۵۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرد.

اتاوا مسکن اجتماعی و مقرون به صرفه در استان را از دو طریق تأمین مالی می‌کند: ابتدا از طریق برنامه‌های فدرال که در آن سازمان‌های غیردولتی پروژه‌های خود را ارائه می‌کنند و سپس از طریق انجام توافقات با دولت کبک.

در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۳، دولت فدرال ۴۴۳ میلیون از طریق پروژه‌های خود و ۵۱۵ میلیون دلار دیگر از طریق توافق با کبک در بخش ساخت مسکن مقرون به صرفه در کبک سرمایه‌گذاری کرد.

طبق تعریف کبک، مسکن اجتماعی برای افراد با درآمد کمتر از ۳۰۰۰۰ دلار در سال و مسکن مقرون به صرفه برای افراد با درآمد سالانه کمتر از ۵۰۰۰۰ دلار در نظر گرفته شده است.

 

منبع

ارسال نظرات