امروز لایو با آرش اخگری، کارگردان؛ نگاهی به اثر برگزیده‌ی In the Shallows

امروز لایو با آرش اخگری، کارگردان؛ نگاهی به اثر برگزیده‌ی In the Shallows

اثر آرش اخگری، با عنوان In the Shallows یک انیمیشن کوتاه است که مورد توجه و حمایت «نشنال فیلم بورد کانادا» NFB‌ قرار گرفته است.

این فیلم به انبوه اطلاعات نیمه و ناقص و اشتباه در اینترنت و سوشال مدیا و سردرگمی که پی‌آمد آن است اشاره دارد و به شدت تفکربرانگیز است.

سرگردانی در اینترنت و سوشال مدیا شما را هم به فکر وامی‌دارد؟

امروز به لایو اینستاگرامی هفته با کارگردان جوان، آرش اخگری بپیوندید.

@HAFTEH.MONTREAL

برنامه لایو: امروز، چهارشنبه، ۸ می ۲۰۲۴، ساعت ۱۵ به وقت مونترال.

ارسال نظرات